Ukoliko ste se već odlučili da upišete dete u našu školu sam upis je vrlo jednostavan. Srednja škola "Kosta Cukić" omogućava da uz minimum administracije završite sve poslove. Podsetnik:

  1. Odlučite se za jedan od obrazovnih profila
  2. Odlučite se za jedan od modela školovanja
  3. Pripremite dokumentaciju
  4. Potpišite ugovor

Upis se obavlja u skladu sa Pravilnikom škole.

Dokumenta potrebna za upis:

  1. Prijava za upis
  2. Originalno svedočanstvo o prethodnom školovanju
  3. Izvod iz matične knjige rođenih
  4. Potvrda o položenom prijemnom (kvalifikacionom) ispitu
  5. Đačka knjižica iz prethodnog školovanja na uvid
  6. Diplome ili dokazi o postignutim rezultatima na verifikovanim takmičenjima Ministarstva prosvete

Školarina

PUNA CENA OSNOVNOG PAKETA (gimnazija-opšti tip)
PREDUPISNA AKCIJA
PAKET PLUS
PAKET MATURA PLUS ( za učenike IV razreda)
PAKET PREVOZ PLUS

3990 EURA
50% NIŽA CENA ŠKOLARINE
500 EURA
200 EURA
1200 EURA