Osnovne informacije

Srednja škola "Kosta Cukić“ počela je sa radom školske 2003/2004. godine na osnovu Rešenja Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije br. 022-05-63/2003-03 od 04.06. 2003. god. i br. 022-05-69/2003-03 od 7.7.2004. god. kojim je škola verifikovana za rad odnosno za obavljanje osnovne delatnosti. Dugoročni cilj škole je da se kroz ozbiljan i kvalitetan program postane škola evropskog tipa sa najvišim standardima u obrazovanju. Nalazimo se u ulici Jurija Gagarina broj 81, na Novom Beogradu.

Privatna Srednja škola "Kosta Cukić" škola je koja podstiče, usmerava i razvija individualnost, odgovornost, stvaralaštvo i kreativnost svakog učenika, uz pomoć stručnog i posvećenog rada profesora i stručnih saradnika škole.
Neprestano unapredjujemo nastavne materijale i koristimo nove tehnologije kako bismo obrazovni proces učinili što inovativnijim i kvalitetnijim.
Rad u malim grupama, mentorska i individualna nastava, prepoznavanje i negovanje talenata i potreba učenika ono je što našu školu čini jedinstvenom i prepoznatljivom. Pored sticanja stručnog znanja, insistiramo i na sticanju opšteg obrazovanja i informisanosti kao i na kulturnom i sportskom angažovanju učenika.

Škola ima sedam različitih obrazovnih profila:

 • Gimnazija za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku – IT Gimnazija
 • Gimnazija opšteg smera
 • Ekonomski tehničar
 • Pravno-poslovni tehničar
 • Finansijski tehničar
 • Turističko-hotelijerski tehničar
 • Specijalizacija – Turistički organizator, V stepen obrazovanja

Srednja škola “Kosta Cukić” dobila je ime po srpskom ministru finansija i obrazovanja Kosti Cukiću koji je postavio temelje modernog finansijskog sistema u Srbiji.

16
Generacija
1124
Maturanata
25
Broj nastavnika i stručnih saradnika
17
Godina

“Ne učimo za školu nego za život.”

Lucij Anej Seneka


“Naša misija je da mladima prenesemo primenljiva znanja, naučimo ih da uče i da pronađu i razviju svoje kapacitete i sposobnosti, ali i da postanu svesni svojih mogućnosti, da od sebe daju svoj maksimum uz poštovanje osnovnih životnih vrednosti i prava drugih. Oni će biti nosioci novih ideja, sigurni u sebe i svoja znanja.”

“Naša vizija je - škola kao lider u obrazovanju sa prepoznatljivim kvalitetom, načinom rada i standardima. Obrazujemo mlade ljude koji će moći da odgovore zahtevima savremenog društva.”

Predrag Savić, Predsednik školskog odbora

Naše prednosti

 1. Mali broj učenika u odeljenju (do 15) pruža mogućnost kreiranja savršene radne atmosfere
 2. Permanentno brinemo o svakom učeniku pojedinačno, o njegovoj bezbednosti i interesima
 3. Učenici imaju dovoljno prostora, uslova i mogućnosti da uglavnom u školi savladaju gradivo, što isključuje potrebu uzimanja privatnih časova (svakodnevna individualna nastava)
 4. Profesori u nastavnom procesu koriste sva savremena nastavna sredstva (tablet računari, multimedijalne učionice…)
 5. Saradnja roditelja, profesora, psihologa, odeljenskih starešina i uprave škole stalna je i intezivna. Svi smo podjednako usredsredjeni na to da učenike pozitivno motivišemo kao i uvažimo njihove razlike
 6. Škola svake godine organizuje veliki broj poseta institucijima, organizacijama, kulturnim ustanovama ili kompanijima
 7. Prednosti škole su i rad u samo jednoj smeni (prepodnevnoj), mogućnost korišćenja školskog prevoza, nabavka udžbenika i školskog pribora
 8. Svake godine organizujemo izlete širom Srbije ( Sremski Karlovaci, Novi Sad, Vršac, Valjevo...) kao i studijska putovanja van naše zemlje (od severne Italije preko srednje Evrope, do krstarenja Mediteranom)
 9. Posebno se osmišljava plan za svakog učenika koja se aktivno bave sportom

Školski prostor

Školski prostor je moderan i uredjen po evropskim standardima. Učionice su prostrane i dobro osvetljene. Okruženje i uslovi za rad učenika čine nas jednom od najsavremenije opremljenih i organizovanih škola.

Nastava se realizuje uz pomoć video i audio nastavnih sredstava, interaktivnih tabli i tablet uređaja uz podrsku Tesla sistema u nastavi. U okviru škole se nalazi kabinet za informatiku sa velikim brojem računara, multimedijalna učionica, biblioteka kao i deo škole namenjen za odmor i rekreaciju gde učenici mogu da uživaju igrajući stoni tenis, stoni fudbal, pikado...

Škola se nalazi u mirnom bloku Novog Beograda u neposrednoj blizini osnovne škole, parka i otvorenih sportskih terena, a nedaleko od Savskog keja.

Upoznajte naš tim