Školarina

PUNA CENA OSNOVNOG PAKETA (gimnazija-opšti tip)3990 EURA
PREDUPISNA AKCIJA50% NIŽA CENA ŠKOLARINE
PAKET PLUS EKSKURZIJA500 EURA
PAKET MATURA PLUS ( za učenike IV razreda)200 EURA
PAKET PREVOZ PLUS1200 EURA