Ugovor o školovanju

Ugovor se zaključuje na period od 1 godine, uz automatsko produženje na sve 4 godine, sa posebnim pogodnostima.

Svaki učenik koji upiše prvi razred dobija potrebne udžbenike, sveske i pribor, kao i računar (laptop), koji koristi u računarskim salama. Udžbenici, priručnici, računari i druga školska pomagala jesu vlasništvo škole. Oštećenje ili gubitak ove imovine, nastao krivicom učenika, novčano se nadoknađuje.

Svi učenički radovi, nastali korišćenjem materijala koje je obezbedila škola, jesu vlasništvo škole, na šta roditelj/staratelj, daje svoj pristanak prilikom potpisivanja ugovora.

Ugovor o školovanju roditelj/staratelj i učenik mogu detaljno pogledati u sekretarijatu škole.