Srednja škola ,,Kosta Cukić" je najstarija privatna srednja škola u Srbiji!

+381 60 30 333 96

Posebne pogodnosti

Izborne usluge:

Napomena: svaku od dodatnih usluga organizuje i nudi škola (u okviru posebnog—dodatnog paketa), ukoliko se za istu izjasni najmanje 10 učenika u školskoj godini.

Ko ima pravo da konkuriše:

Svako stariji od 17 godina sa:

Polaganje diferencijalnih ispita

Nakon upisa i potpisivanja ugovora, učenicima će biti detaljno objašnjena i obrazložena procedura polaganja diferencijalnih predmeta. Polaganje se organizuje u određenim rokovima tokom naredne školske godine, čemu prethode pripreme sa predmetnim nastavnikom, konsultacije i individualni rad. Naravno, za svo to vreme, učenik redovno prati nastavu u razredu koji je upisao.

Broj predmeta koji će učenik polagati zavisi od predmeta matične škole, odnosno škole iz koje prelazi na srednju školu „Kosta Cukić“.

Dosadašnja praksa je pokazala da učenici koji naknadno upišu srednju školu „Kosta Cukić“ sa uspehom postižu redovne nastavne obaveze, kao i oni koji su školu upisali na vreme, od početka.

 

Kriterijumi pri upisu

Školovanje pod jednakim uslovima mogu nastaviti svi učenici koji su završili 1. ili 2. razred srednje škole.

 

O čemu treba da razmislite pre prelaska kod nas?

Najpre preispitajte sebe koliko vam je važno da škola koju ćete završiti bude pravi izbor i pravo rešenje. Smatramo da je izbor srednje škole veoma važan korak u životu svakog učenika i roditelja. Škola vas priprema za život i buduću karijeru ili školovanje. Zato, škola koju odaberete treba da vam pruži maksimum poverenja i kvaliteta.

Zakažite sastanak sa menadžmentom škole, informišite se o svemu što vas interesuje. Tu smo za sva vaša pitanja.